Reklama

Reakcia dvojitého nahradenia - strana 1

Reakcia, pri ktorej si kladné a záporné ióny dvoch iónových zlúčenín vymenia miesta za vzniku dvoch nových zlúčenín. - Aktualizované 2022

Definícia

AB + CD → AD + CB

A a C sú v tejto reakcii katióny s kladným nábojom, zatiaľ čo B a D sú anióny so záporným nábojom. Reakcie dvojitej náhrady sa zvyčajne vyskytujú vo vodnom roztoku medzi zlúčeninami. Na vyvolanie reakcie je jedným z produktov zvyčajne pevná zrazenina, plyn alebo molekulárna zlúčenina ako voda.

Zrazenina sa vytvorí v reakcii s dvojitou substitúciou, keď sa katióny z jedného reaktantu spoja, aby vytvorili nerozpustnú iónovú zlúčeninu s aniónmi z druhého reaktantu. Nasledujúca reakcia nastane, keď sú zmiešané vodné roztoky jodidu draselného a dusičnanu olovnatého.

Náš sponzor

TVB Čas na zapamätanie

Mimoriadne správy

Zaujímavé informácie vie len málokto


Reklamy vo forme príjmu nám pomáhajú udržiavať obsah v najvyššej kvalite prečo musíme umiestňovať reklamy? : D

Nechcem podporovať web (zavrieť) - :(