Reklama

Reakcia s jednou výmenou - strana 1

Reakcia, pri ktorej jeden prvok nahrádza podobný prvok v zlúčenine - aktualizované 2022

Definícia

A + BC → AC + B

Prvok A je kov v tejto všeobecnej reakcii a nahrádza rovnako prvok B, kov v zlúčenine. Ak je náhradný prvok nekovový, musí nahradiť iný nekovový v zmesi a stane sa z neho všeobecná rovnica.

Mnoho kovov ľahko reaguje s kyselinami a jedným z produktov reakcie je plynný vodík. Zinok reaguje s vodným chloridom zinočnatým a vodíkom s kyselinou chlorovodíkovou (pozri obrázok nižšie).

Náš sponzor

TVB Čas na zapamätanie

Mimoriadne správy

Zaujímavé informácie vie len málokto


Reklamy vo forme príjmu nám pomáhajú udržiavať obsah v najvyššej kvalite prečo musíme umiestňovať reklamy? : D

Nechcem podporovať web (zavrieť) - :(